TÌM SIM NĂM SINH
TÌM SIM HỢP MỆNH

sim tứ quý

Đầu số
Mạng
Khoảng giá
Tránh số
 • Tránh 4
 • Tránh 7
 • Tránh 49
 • Tránh 53
Sắp xếp
Thể loại
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0915.00.3333 190,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
2 0969.25.0000 45,000,000đ Viettel Sim tứ quý Mua ngay
3 039.929.7777 48,000,000đ Viettel Sim tứ quý Mua ngay
4 0968.89.5555 280,000,000đ Viettel Sim tứ quý Mua ngay
5 0855.68.5555 93,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
6 0812.36.5555 63,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
7 0822.36.5555. 63,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
8 0823.36.5555. 63,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
9 0909.18.3333. 175,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
10 0909.91.3333 188,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
11 0823.88.3333 68,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
12 0909.36.2222 179,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
13 085.365.2222 35,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
14 0399.19.1111 39,000,000đ Viettel Sim tứ quý Mua ngay
15 0814.060000 12,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
16 0797.86.8888 130,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
17 0797.68.9999 180,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
18 0797.12.9999 150,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
19 07878.2.8888 80,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
20 0769.78.7777 30,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
21 0762.96.8888 160,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
22 076.238.4444 11,111,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
23 0762.48.4444 11,111,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
24 076.332.4444 11,111,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
25 0769.05.4444 11,111,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
26 0787.39.4444 11,111,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
27 0787.32.0000 11,111,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
28 0787.39.0000 11,111,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
29 0769.05.0000 11,111,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
30 0914196666 195,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
31 0918.46.3333 79,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
32 0335.16.0000 12,000,000đ Viettel Sim tứ quý Mua ngay
33 0989.36.3333 239,000,000đ Viettel Sim tứ quý Mua ngay
34 0978.12.1111 69,000,000đ Viettel Sim tứ quý Mua ngay
35 0985.21.2222 140,000,000đ Viettel Sim tứ quý Mua ngay
36 0988.15.0000 49,000,000đ Viettel Sim tứ quý Mua ngay
37 037.556.2222 40,000,000đ Viettel Sim tứ quý Mua ngay
38 08.3322.8888 220,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
39 0769.68.9999 140,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
40 076.555.6666 220,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
41 0838817777 45,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
42 0838.29.7777 45,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
43 0799.202222 30,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
44 0869.88.4444 40,000,000đ Viettel Sim tứ quý Mua ngay
45 0941.31.9999 280,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
46 0961.05.0000 36,000,000đ Viettel Sim tứ quý Mua ngay
47 0832.18.0000 9,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
48 0818.40.7777 28,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
49 0816.40.7777 28,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
50 0816.49.8888 70,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
51 0842.03.8888 70,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
52 0842.01.8888 70,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
53 0854.12.9999 70,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
54 085.342.9999 70,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
55 0818.42.4444 10,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
56 0818.41.0000 8,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
57 0816.28.0000 10,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
58 0816.11.0000 15,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
59 0854.22.0000 15,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
60 0813.11.0000 15,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
61 0855.16.0000 12,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
62 0816.41.0000 10,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
63 0854.13.0000 10,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
64 0854.26.0000 12,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
65 0813.18.0000 15,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
66 0813.17.0000 12,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
67 0855.17.0000 11,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
68 0854.22.1111 20,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
69 0813.18.1111 20,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
70 0816.41.3333 25,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
71 0818.40.3333 25,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
72 0816.51.3333 26,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
73 0818.42.3333 25,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
74 0854.26.3333 25,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
75 0854.21.3333 25,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
76 0813.10.4444 10,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
77 0813.17.4444 10,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
78 0816.41.4444 14,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
79 0816.49.4444 14,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
80 0813.19.4444 13,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
81 0855.17.4444 10,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
82 0855.15.4444 14,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
83 0856.95.4444 11,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
84 0855.19.4444 12,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
85 0854.27.0000 10,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
86 0813.09.1111 14,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
87 0854.26.1111 13,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
88 0855.17.1111 14,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
89 0854.26.2222 26,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
90 0818.40.2222 18,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
91 0816.41.2222 18,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
92 0854.27.2222 20,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
93 0854.21.2222 25,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
94 0813.11.2222 35,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
95 0855.17.2222 20,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
96 0856.20.2222 25,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
97 0813.17.2222 20,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
98 0813.10.2222 20,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
99 0842.04.2222 19,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
100 0813.09.3333 27,000,000đ Vinaphone Sim tứ quý Mua ngay

Ý nghĩa của sim tứ quý

Nếu như bạn đang mong muốn sở hữu một sim Tứ Quý để thu hút tiền tài, lộc lá và sự nghiệp vững chắc thì nên lựa chọn:

 • Sim Tứ Quý 1: với ý nghĩa “Sinh” trong Sinh Lộc, đem lại những điều mới mẻ và thành công.
 • Sim Tứ Quý 3: số 3 đại diện cho chữ “Tài ” trong Tài Lộc, sở hữu sim Tứ Quý 3 cũng là một trong những sim tứ quý đẹp đem lại tiền tài và lộc lá cho người sở hữu.
 • Sim Tứ quý 6 với ý nghĩa giàu sang – sinh lộc – suôn sẻ sẽ đem lại tiền tài cho người sở hữu.
 • Sim Tứ Quý 8 với ý nghĩa “Phát” trong Phát tài Phát Lộc đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn.
 • Sim Tứ Quý 9: đây là con số mang ý nghĩa viên mãn, trường thọ giúp sự nghiệp của chủ nhân luôn phát triển vững chắc.

Để chọn ra sim tứ quý phù hợp với bản mệnh cần dựa vào bản mệnh của mỗi người để có thể chọn như sau:

 • Đối với mệnh Kim: Nên lựa chọn sim tứ quý 6, 7 (Kim); 0, 2, 5, 8 (Thổ) vì Thổ sinh Kim.
 • Đối với mệnh Thủy: Nên lựa chọn sim tứ quý 1 (Thủy); 6, 7 (Kim) vì Kim sinh Thủy
 • Đối với mệnh Mộc: Nên lựa chọn sim tứ quý 3, 4 (Mộc); 1 (Thủy)
 • Đối với mệnh Hỏa: Nên chọn sim tứ quý 9 (Hỏa); 3, 4 (Mộc)
 • Đối với mệnh Thổ: Người thuộc mệnh này nên lựa chọn sim tứ quý 0, 2, 5, 8 (Thổ); 9 (Hỏa)
TÌM SIM NĂM SINH
ĐƠN HÀNG MỚI
 • Bùi Hoàng hải0935268***(08h43)

 • Trần Hoàng Long0551778***(08h41)

 • Ngô Văn Tùng0924382***(08h38)

 • Lê Hoàng Long0733873***(08h36)

 • Bùi Tuấn Tùng0775145***(08h33)

 • Phạm Hoàng Tuấn0778678***(08h31)

 • Nguyễn Nam văn0805372***(08h28)

Liên hệ ngay